среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balustrady z PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma przypadkami.

Projekotwanie balaski plastykowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski z Winylu na plot i bramę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu a także proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane ploty z PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy przewidywane plotki z PCV na plot i bramę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий